Trečiadienis, 2024-07-24, 11:09 AM
Welcome Svečias
Pagrindinis | Registracija | Prisijungti
''Kartą užsukęs, negali sustot...''

Forum moderator: Laurituke  
Vestuviniai sveikinimai
sandrulia7Data: Pirmadienis, 2009-08-24, 5:08 PM | Žinutė # 31
[ (LT) ]

Grupė: Patikimi
Lygis:
Miestas:Utena
Forumo mylimieji
Žinutės: 5896
Apdovanojimai: 22
Lytis: Moteris
Sukaupta jau

Dalyvio įvertinimas:
Už nuoširdumą
Nejučiomis prabėga metai, Ir viskas lieka praeity. Bet tas gyvenimas - lyg viesulo verpetas, Palieka pėdsakus širdy. Negrįžta valandėlė nė viena, Ir nė minutei laikas nesustoja. Išmokit džiaugtis kiekviena diena, Kurią likimas Jums padovanojo.

............................................................................................................................
Į gyvenimo pievą nurudusią, Nužingsniuotą skersai išilgai, Krenta dienos kaip lapai rudenį... Ech, jaunyste, kur pradingai?! Kad ir liūtys, ir audros praėjo, Darganotų dienų neviltis,- Plazda toliuose mėlyno vėjo Rudeninė skaisti išmintis. Duoki ranką, kelionės bičiule,- Dar žingsniuoti greta negana. Tai gražiai žiemai žolės sugulę, Tai tvirtai kausto žemę šalna.

............................................................................................................................
Nega ilėkit, nes vis tiek negrįš Tai, ką pragyvent Jums teko. Santuokoj jau 25. 25 gražiausi metai. Daug pavasarių, žiemų prabėgo, Daug svajonių, rūpesčių dienų, Tik širdis vis vien jauna išliko, Nors galva jau padengta šerkšnu. Sklidinas pakelkime taures, Laimės palinkėkim didelės.


El.parduotuve www.sdgsventems.lt
Atsijungęs
sandrulia7Data: Pirmadienis, 2009-08-24, 5:09 PM | Žinutė # 32
[ (LT) ]

Grupė: Patikimi
Lygis:
Miestas:Utena
Forumo mylimieji
Žinutės: 5896
Apdovanojimai: 22
Lytis: Moteris
Sukaupta jau

Dalyvio įvertinimas:
Už nuoširdumą
Kiek daug žiedų pražydo ir nuvyto, Kiek daug šviesių pavasarių sutikot Jūs, O Jūs vis einat vienas šalia kito Per įvairius gyvenimo kelius. O kiek kelių, kelelių pražygiuota, Juk 25 metai Jūs kartu! Visas dienas užmirškit debesuotas Širdy tebus vien gera ir džiugu. Ir leiskit mums pakelt šampano taurę, Naujai uždegti židinį šeimos, Laimingai tęskite pradėtą kelią Ir nenukrypkite nuo jo.

............................................................................................................................
Tespind i Jums laimė kas rytą, Tešildo vilties spinduliai Ir skatina drąsiai keliauti Likimo nubrėžtais takais!

............................................................................................................................
Te dega jūsų akys, te plaka jūsų širdys, Te virpa kūnas, kaip pirmąkart išvydus.... Ir būkit visada vieningi, mylintis, laimingi...


El.parduotuve www.sdgsventems.lt
Atsijungęs
sandrulia7Data: Pirmadienis, 2009-08-24, 5:09 PM | Žinutė # 33
[ (LT) ]

Grupė: Patikimi
Lygis:
Miestas:Utena
Forumo mylimieji
Žinutės: 5896
Apdovanojimai: 22
Lytis: Moteris
Sukaupta jau

Dalyvio įvertinimas:
Už nuoširdumą
Laimingi būkite bendruos gyvenimo keliuos, Nors ir per kalnus jie vingiuotų. Nesidairykit atgalios, nors praeitis saldi viliotų. Ir jei kuris paslys kely, antram tuojau paduokit ranką. Ir vėl pirmyn, tiktai pirmyn, Žinokite gyvenime suklysti daug kart tenka. Būkite laimingi!

............................................................................................................................
S uradę meilę, ją branginkit Tegu su metais ji tvirtės Ji - ne atodūsiai jausmingi Ne kuždesiai vidur nakties. Drauge gyvenimą praeinant Bus visko: vėjų ir speigų Juk meilė panaši į dainą, O ją sudėt labai sunku.

............................................................................................................................
Link im daug laimingų metų, tiek kiek sunešiojot batų, kiek taurelių jūs išgėrėt, alkanų kačių pašėrėt, tiek kiek bus ir kiek jau buvo, ko nebuvo, kas pražuvo!


El.parduotuve www.sdgsventems.lt
Atsijungęs
sandrulia7Data: Pirmadienis, 2009-08-24, 5:09 PM | Žinutė # 34
[ (LT) ]

Grupė: Patikimi
Lygis:
Miestas:Utena
Forumo mylimieji
Žinutės: 5896
Apdovanojimai: 22
Lytis: Moteris
Sukaupta jau

Dalyvio įvertinimas:
Už nuoširdumą
Siekdami laimės visad siekit kartu. Gyvenimo vėjams galvų nenuleiskit. Tik saugokit meilę ir liepsną širdžių. Rytojun lyg pasakon ženkit.

............................................................................................................................
Kai p žodžiais meilės nieks aprėpt negali, Kaip laimės, tyro džiaugsmo neišsakyt daina,- Taip norim palinkėt šviesaus, laimingo kelio Ir šėlstant vėtroms neliūdėti niekada.

............................................................................................................................
Bu rkuokite it du įsimylėję balandžiai, branginkite savo sutuoktinį lyg rečiausią deimantą, nenusigręžkite vienas nuo kito nesantaikos valandėlę, dalinkitės perpus džiaugsmais ir vargais, ir Jūsų gyvenimo kelias bus giedresnis už pačią vaiskiausią vasarvidžio dieną...


El.parduotuve www.sdgsventems.lt
Atsijungęs
sandrulia7Data: Pirmadienis, 2009-08-24, 5:09 PM | Žinutė # 35
[ (LT) ]

Grupė: Patikimi
Lygis:
Miestas:Utena
Forumo mylimieji
Žinutės: 5896
Apdovanojimai: 22
Lytis: Moteris
Sukaupta jau

Dalyvio įvertinimas:
Už nuoširdumą
Lai aušta laimingas Gyvenimo rytas, Lai driekias keliai, Vien gėlėm nubarstyti, Lai rūpesčių ūkanas Vėjai išsklaido, Lai šypsenos puošia Jūs mylinčius veidus!

............................................................................................................................
O, meilė! Tai aistra galinga, Stichijos šėlsmas, tai audra. Ji blaško mūsų jaunas širdis. Jos niekad, niekad negana! Žaibais ji mūsų sielas raižo, Kas gyvas liktų!? Bet po jos Nubunda jausmas palaimingas Prisirišimo, pagarbos... Darnios šeimos gaivioj verdenėj Pasėmę vėl naujų jėgų Patirsit, kad namų ramybę Ne veltui laimina dangus!

............................................................................................................................
Jei dienos būtų plaukiantys laivai, Kiek nuostabių šalių galėtume išvysti. O vieną dieną netikėtai atsiirtume tenai, Kur šiluma širdžių stipriau už saulę blyksi.


El.parduotuve www.sdgsventems.lt
Atsijungęs
sandrulia7Data: Pirmadienis, 2009-08-24, 5:09 PM | Žinutė # 36
[ (LT) ]

Grupė: Patikimi
Lygis:
Miestas:Utena
Forumo mylimieji
Žinutės: 5896
Apdovanojimai: 22
Lytis: Moteris
Sukaupta jau

Dalyvio įvertinimas:
Už nuoširdumą
Kol plaka nerami širdis, Tol joj vilties daigelis virpa, Kad laimė ne kitų lemtis, Kad kiekvienam krislelis skirtas... Kol joj alsuoja gyvastis, Ji ieško ištikimo draugo Ir lizdą jaukų susivyt Ji vėl ir vėl atkakliai bando. Neveltui liaudies išmintis Mūs sąmonėn iš amžių beldžias: SAVUOS namuos, tegu kukliuos, Net aitrūs dūmai būna saldūs.

............................................................................................................................
Pai mki ilgesį, kaip kūdikį nuo rankų, Palieski lūpas bučiniu švelniu... Juk pasitaiko, kad tampi toks menkas Kai trūksta tiktai žodžių nuoširdžių. Jūs sutarėt kartu nešt sunkią naštą Būt viens kitam ir broliu ir draugu, Ir iškentėti viską ir suprasti, Paguost viens kitą, kai labai sunku. Užaugs vaikai, paliks kaip paukščiai lizdą, Jūsų plaukus laikas sidabru papuoš. Brangieji,būkite širdim jauni jūs visad, Kaip žaluma pavasario miškuos.

............................................................................................................................
Į tolumas nueina žmonės, Kitiems kelius pramindami.. O meilės kelias, jis kiekvieno kitas, Ir jį tik pats surast gali. Sunku, oi būna! Daužo kojas Ir širdį akmenys pikti. O reikia eiti neparpuolant Ir draugą saugojant kely. Gyvenkite abu kaip žmonės, Nesusmulkėję, dideli. Tegul vaikų vaikai iš Jūsų pasimokys- Gyvenime suklysti negali. Nuneškit meilės trapų žiedą Lig pat senatvės, lig gilios. Šypsokitės abu pavasariais Ne tik džiaugsme, bet ir varguos.


El.parduotuve www.sdgsventems.lt
Atsijungęs
sandrulia7Data: Pirmadienis, 2009-08-24, 5:10 PM | Žinutė # 37
[ (LT) ]

Grupė: Patikimi
Lygis:
Miestas:Utena
Forumo mylimieji
Žinutės: 5896
Apdovanojimai: 22
Lytis: Moteris
Sukaupta jau

Dalyvio įvertinimas:
Už nuoširdumą
Žmogus - kaip medis, kurio šakose gyvena paukščiai ir žvaigždės. Žmogus - kaip saulė, kurios atokaitoje skleidžiasi žiedai ir bunda žemė. Jūs nežinote, kiek palydėjote paukščių, nepajutote, kiek išdalijote žvaigždžių. Juk jau 50 metų esate kartu. Didelė ir marga Jūsų gyvenimo puokštė. Leiskite į ją įdėti ir mūsų pagarbos bei nuoširdumo gėlę.

............................................................................................................................
Nesku bėkit, dar pabūkit dviese, Kol negęsta vakaro žara. Žvaigždės dar svajonę tegul tiesia, Tegul šildo židinio liepsna.

............................................................................................................................
Ko kia graži diena, kai meilė Lyg saulė šviečia jums abiem, Kai šypsosi dangus ir žemė, O pievos sveikina gėlėm. Tegul ši pasaka neblėsta Rytoj, poryt ir niekados, Lai priesaikos žodžius it maldą Jūs širdys nuolat atkartos...


El.parduotuve www.sdgsventems.lt
Atsijungęs
sandrulia7Data: Pirmadienis, 2009-08-24, 5:10 PM | Žinutė # 38
[ (LT) ]

Grupė: Patikimi
Lygis:
Miestas:Utena
Forumo mylimieji
Žinutės: 5896
Apdovanojimai: 22
Lytis: Moteris
Sukaupta jau

Dalyvio įvertinimas:
Už nuoširdumą
Tiktai žiedus, tiktai saulės spindulius namo parneškit Tik džiaugsmą dovanokit viens kitam. Juk sunku surasti laimę, O prarasti ... O prarasti šimtą kart lengviau.

............................................................................................................................
Š auniesiems pinsime vainiką Iš pakalnučių ir lietaus, Papuošim jį aušrom, svajonėm, Tyrąja žydruma dangaus. Tegul kasdien giedroj ir sningant Aidės ir kils lig pat žvaigždžių Lyg volungės giesmė svajingas Plakimas mylinčių širdžių!


El.parduotuve www.sdgsventems.lt
Atsijungęs
neridaData: Sekmadienis, 2010-11-07, 6:00 PM | Žinutė # 39
[ (US) ]

Grupė: Patikimi
Lygis:
Miestas:Alytus
Forumo mylimieji
Žinutės: 5372
Apdovanojimai: 64
Lytis: Moteris
Sukaupta jau

Dalyvio įvertinimas:
Kartais Meilei nereikia nieko. Ji plevena vėjyje drugelio sparnais, pražysta rasotų bijūnų žieduose, nusvyra žemėn vynuogių kekėse... Tuomet tereikia pajusti glostančią spindulio ranką ant skruosto, įkvėpti svaigaus aromato ar paragauti sultingos gaivos ir pajusi, kad...myli.
Kartais Meilei reikia visko. Ji egoistiškai okopuoja Tavo mintis, reikalaudama besąlygiško pasidavimo. Apima slapčiausias sielos kerteles, pripildydama gelmę nenusakomo virpulio. Tarsi sklidina vyno taurė, ji liejasi per viršų, tepdama raudonai viską, kas iki tol Tau buvo šventa ir neliečiama... Tuomet Meilei reikia ne tylių namų jaukumo, ne užuovėjos nuo vėtrų, bet aklos širdies bedugnės, kad į ją įkritęs vėl pakiltum, ir iš deginančio pykčio dar drąsiau, svaigiau mylėtum. Juk ji ženklina viską, prie ko prisilieti, nes.. Tu myli.
Kartais Meilei reikia kantrybės. Jos pradedi mokytis nekantriai ir nesistemingai. Ištaręs žodį „myliu“ pirmiausia mintyse ilgai svarstai, ar pakartoti jį ir Tau... Vėliau lyg per svarbiausią gyvenimo egzaminą paleidi šiuos žodžius į laisvę, paversdamas šį jausmą skambančiu garsu. Tik Tu prasmės jo nepamiršk, o kaip maldą tyliai jį vis kalbėk ir kartok vis iš naujo. Tuomet prasideda tikrasis mokslas, reikalaujantis drausmės, nes Meilės reikia mokytis kantriau ir jausmingiau, nes... mylite Abu.
Kartais Meilei užtenka tiek nedaug. Ryte rasto nebaigtos gerti Jo kavos puodelio, stipraus apkabinimo pakeliant Tave, kad neįžengtum į balą lyjant ar tiesiog šelmiško Jos žvilgsnio nuobodžioje draugijoje. Tuomet kasdienybė pradeda tirpti lyg cukrus arbatoje, lėtai nusėsdama Meilės jaukioje šilumoje. Tada buvimas dviese tampa buvimu pasaulyje, kuris neatrodo šaltas ar liūdnas, nes... Jūs mylite.
Bet kokiu atveju, Meilė – tas baltas paukštis ant Jūsų namo stogo nutūpęs, paverčia žemę stebuklinga vieta, kurioje kiekviena detalė primena, jog mūsų laikas čia turi vertę... Todėl linkiu pajusti glėbyje plakant vietoje dviejų – vieną širdį. O jeigu kada nors pravirktumėt, surinkit lūpomis ašaras nuo vienas kito veido... Ir jeigu nieko neturėsite, save atiduokite vienas kitam, kad Laimė akyse sužibtų...
Ir Jūs tik eikite, per sutemas ir saulės nutviekstą rytojų – prieš Jus daugybė Meilės formų ir Jos apraiškų. Juk visą amžių nestovėsite jaukioj būtį, ramioj tyloj. Geriau paklyskite Dviese aistrų ir džiaugsmo sūkury ir atraskite Gyvenimo prasmę, išdrįsdami kantriai mylėti savo beprotiškus sapnus, nuostabias svajones, nepakartojamą jausmą ir... netobulą žmogų.
Tik to nereikia linkėti, tai reikia išgyventi...


Šypsena – tai pro tavo veido langą šviečianti šviesa, kuri sako žmonėms, jog tavo širdis yra namie.
B. Ferrero
Atsijungęs
neridaData: Sekmadienis, 2010-11-07, 6:01 PM | Žinutė # 40
[ (US) ]

Grupė: Patikimi
Lygis:
Miestas:Alytus
Forumo mylimieji
Žinutės: 5372
Apdovanojimai: 64
Lytis: Moteris
Sukaupta jau

Dalyvio įvertinimas:
Sėdėjo Jie dviese, žilagalviai... užsimerkę, susiglaudę galvelėmis ligoninės palatoje, dvi dienos prieš jos mirtį... Jis klostė jai petį nuo šalčio, braukė sugrubusia ranka per plaukus...
Žiūrėjau į Juos ir supratau: „Štai, kas yra TIKRA. Visa kita – nieko neverta, visiškai nieko...nieko neverta...“
Linkiu Jums to tikrojo TIKRUMO! Mylėkite, gerbkite ir saugokite vienas kitą! Kad ir kas nutiktų, kad norėtųsi grįžti namo, kur laukia pats GERIAUSIAS… geriausias gyvenimo DRAUGAS!


Šypsena – tai pro tavo veido langą šviečianti šviesa, kuri sako žmonėms, jog tavo širdis yra namie.
B. Ferrero
Atsijungęs
neridaData: Sekmadienis, 2010-11-07, 6:01 PM | Žinutė # 41
[ (US) ]

Grupė: Patikimi
Lygis:
Miestas:Alytus
Forumo mylimieji
Žinutės: 5372
Apdovanojimai: 64
Lytis: Moteris
Sukaupta jau

Dalyvio įvertinimas:
Brangieji ........... ir ...........,
Kai lyja lietus – Tu skubėki pas Ją –
Kai vakaras tirpsta žvaigždėtas...
Ir savo širdim, neramia neramia
Nuveski į naktį, į lietų...
Kai saulė spindės – Tu skubėki pas Jį –
Lai vakaras nyksta saulėtas...
Ir Tavo širdis nerami nerami
Be jo nesuras žemėj vietos...
Branginkite vienas kitą ir būkite laimingi!


Šypsena – tai pro tavo veido langą šviečianti šviesa, kuri sako žmonėms, jog tavo širdis yra namie.
B. Ferrero
Atsijungęs
virginijakData: Penktadienis, 2011-03-04, 5:35 PM | Žinutė # 42
[ (LT) ]

Grupė: Super Moderatorius
Lygis:
Miestas:Alytus
Forumo mylimieji
Žinutės: 8213
Apdovanojimai: 63
Lytis: Moteris
Sukaupta jau

Dalyvio įvertinimas:
Už super moderavimą
Jau likimas Jums žiedus sumainė, Jau prisiekta mylėt amžinai. Tegul būna graži Jūsų meilė, Tegul gimsta Jums gražūs vaikai. Tad dalinkitės Judu vargais, Ir laimės mažytę dalelę. Viską, viską dabar jau perpus, Visą ilgą gyvenimo kelią.

Pagalba naujokams ir ne tik čia
Forumo taisyklės ir ne tik čia
]
Visų darbelių atskiros detalės ir fonai paimti iš http://forum.materinstvo.ru/index.php?showforum=223 http://www.forum.fotowedding.ru/, http: / / lenagold.ru, http://photoshablon.ru/, http://allday.ru/, https://www.google.lt/imghp?hl=lt&tab=wi Nuoširdus ačiū Jų visų kūrėjams
Atsijungęs
virginijakData: Penktadienis, 2011-03-04, 5:36 PM | Žinutė # 43
[ (LT) ]

Grupė: Super Moderatorius
Lygis:
Miestas:Alytus
Forumo mylimieji
Žinutės: 8213
Apdovanojimai: 63
Lytis: Moteris
Sukaupta jau

Dalyvio įvertinimas:
Už super moderavimą
Kai eisit, eikit tik kartu per žemę Siaurais takeliais eikit kur šviesiau Apsaugokit viens kitą nuo audrų ir vėjų Lašelį laimės gerkite pusiau

Pagalba naujokams ir ne tik čia
Forumo taisyklės ir ne tik čia
]
Visų darbelių atskiros detalės ir fonai paimti iš http://forum.materinstvo.ru/index.php?showforum=223 http://www.forum.fotowedding.ru/, http: / / lenagold.ru, http://photoshablon.ru/, http://allday.ru/, https://www.google.lt/imghp?hl=lt&tab=wi Nuoširdus ačiū Jų visų kūrėjams
Atsijungęs
virginijakData: Penktadienis, 2011-03-04, 5:43 PM | Žinutė # 44
[ (LT) ]

Grupė: Super Moderatorius
Lygis:
Miestas:Alytus
Forumo mylimieji
Žinutės: 8213
Apdovanojimai: 63
Lytis: Moteris
Sukaupta jau

Dalyvio įvertinimas:
Už super moderavimą
Nesunki ir sunkiausia našta,
Jei po lygiai ir vargą dalinsit.
Jūs gyvenimo kelio pradžia,
Tegu būna žiedais išdalinta.


Pagalba naujokams ir ne tik čia
Forumo taisyklės ir ne tik čia
]
Visų darbelių atskiros detalės ir fonai paimti iš http://forum.materinstvo.ru/index.php?showforum=223 http://www.forum.fotowedding.ru/, http: / / lenagold.ru, http://photoshablon.ru/, http://allday.ru/, https://www.google.lt/imghp?hl=lt&tab=wi Nuoširdus ačiū Jų visų kūrėjams
Atsijungęs
virginijakData: Penktadienis, 2011-03-04, 5:43 PM | Žinutė # 45
[ (LT) ]

Grupė: Super Moderatorius
Lygis:
Miestas:Alytus
Forumo mylimieji
Žinutės: 8213
Apdovanojimai: 63
Lytis: Moteris
Sukaupta jau

Dalyvio įvertinimas:
Už super moderavimą
Dvi širdys kaip viena lai plaka,
Tenedreba audroj ir vėjy.
Suraskite į laimę taką, -
Drauge žygiuodami, Jaunieji !
Lai Jūs gyvenimas pavasariais skardens,
Nors kauks už lango įsišėlę pūgos.
Lai džiaugsmas, laimė, meilė neaplenks
Šio židinio, kur dega širdys, lūpos.


Pagalba naujokams ir ne tik čia
Forumo taisyklės ir ne tik čia
]
Visų darbelių atskiros detalės ir fonai paimti iš http://forum.materinstvo.ru/index.php?showforum=223 http://www.forum.fotowedding.ru/, http: / / lenagold.ru, http://photoshablon.ru/, http://allday.ru/, https://www.google.lt/imghp?hl=lt&tab=wi Nuoširdus ačiū Jų visų kūrėjams
Atsijungęs
Search:Kartą užsukęs negali sustoti© 2024