Ketvirtadienis, 2024-06-20, 7:49 PM
Welcome Svečias
Pagrindinis | Registracija | Prisijungti
''Kartą užsukęs, negali sustot...''

Forum moderator: Laurituke  
Kūčių, Kalėdų, Naujųjų sveikinimai
vilmuteeData: Ketvirtadienis, 2009-12-10, 8:55 PM | Žinutė # 31
[ (US) ]

Grupė: Dalyviai
Lygis:
Miestas:Rojaus kampelis
Forumo senbūviai
Žinutės: 1022
Apdovanojimai: 21
Lytis: Moteris
Sukaupta jau

Dalyvio įvertinimas:
Už Naujus, už speigą,
Kai jisai už lango,
Už namų jaukumą,
Kai visi jį saugo.
Kad sveikatos būtų
Sklidini ąsočiai
Ir, kad viso gero
Būtų ligi sočiai.

Neblėstančioj tyloj sustingo gojai,
Apsupo žvaigždės Grįžulo ratus,
O gūdžios pušys, eglės apšarmotos,
Palydi tolstančius senus metus.
Laimingų Jums Naujųjų Metų !

Siaučiant pūgai, ateisiu pusnynais baltais,
Pasibelsiu į langą sidabro varpais.
Ar įleisi į vidų prie švenčių ugnies,
Ar paliksi už durų? Pasiklauski širdies ...

Ne paguodos iešoti užklysiu į čia, -
Pasisemt atlaidumo ir tapt atlaidžia,
Atitirpti, sušilti prie Tavo peties,
Atsigerti gerumo iš Tavo širdies.

O vėliau sugrąžint visa tai su kaupu
Tuo pačiu užpustytu sugrįšiu keliu.
Aš ne skolą atnešiu, atnešiu Vilties,
Meilės, Laimės, Gerumo įžiebtos kibirkšties.

Baltu taku per baltą pūgą,
Baltom svajonėm nešini,
Naujieji metai tyliai skuba,
Vilčių svajonių kupini.

Uždekime žvakes ir tyliai prisilieskim
Prie Švento Kūčių stalo vakare.
Be pykčio, be skriaudos
Su tyluma susėskim
Ir taip kaskart, kasdien ir visados.
Tesklinda šiluma
Ir į kasdienę būtį
Ateidami visi - savi ir svetimi,
Uždekime širdy po šventinę žvakutę,
Pasidalindami šviesa ir ugmimi.

Įsiklausyk į tylą, tai Naujieji
Kažką tau tyliai kužda paslapčia
Tegul nebūna jie tokie nebylūs,
Kokie senieji buvo kažkada.
Tegul nebūna niekad skausmo,
Širdy paliekančio gilias žaizdas,
Tegul nebūna niekad jausmo,
Kurį atstumtų kada nors kažkas...

Žėruoja eglė. Spindi, tviska
Kokia ji šiandien nuostabi,
Užmiršusi pasauly viską
Sidabro rūbais žėri, tviska
Ir neša šilumą širdy.

Ir vėl Kalėdos, vėl eglutė,
Ir vėl namai pilni kvapų.
Taip noris su Jumis pabūti,
Taip noris vėl pavirst vaiku...

Mielieji mūsų, nesupykit,
Kad sveikiname vėl paštu.
Laimingų Jums Naujųjų Metų
Ir daug šviesių, sveikų dienų.

Linksmų Kalėdų, gražios eglutės,
O Senio Šalčio dovana
Tebūna Jums namai laimingi
Ir Jūsų sveikata gera.

Prabėgo metai nesiklausę, nesitarę,
Atrodo visa buvo vakar ir staiga -
Tik vieną mažą užverti lapelį
Ir pamatai, kad metų jau nėra.

Jeigu žinotume, kas bus, -
Žinotume, ar džiaugtis
Ar liūdėt.
Bet juk taip žmogiška tikėt,
Kad meilė mus
Naujus Metus lydės,
Kad laimė, kad sėkmė,
Kad džiaugsmas,
Kad ašarų, kančių nebus…

Atverkime duris…
Išeikime į naktį kaip į pasaką
skambančią nuo spindinčių žaislų ir valsų
Ir atsistokime ant metų dar vienos ribos
Ir vėl pradėkime gyvenimą nuo sausio.

Kelių nebeieškokim vingiuose,
Pamirškime dienas šešėlį metusias
Ir būkime naujai laimingi
Visi Naujuose Metuose.

Senieji Metai savo dainą baigia,
O kokią mums Naujieji padainuos?
Gal apie meilę, kaip šampanas svaigią,
Gal apie žemėj esančius džiaugsmus?
O mes norėtume Tau vieno palinkėt i-
Būk laimingiausias žemėje žmogus.

Naujųjų Metų sidabrinį bėgį
Papuoškit šakute eglutės,
Te išsipildo Jūsų siekiai
Ir auga dideli vaikučiai.

Naujieji Metai snieguolėm sninga,
Naujieji Metai pabalę šerkšnu.
Tegul šie metai Jums būna laimingi
Nuo širdies Jums šito linkiu.

Baltos snaigės jau krinta į žemę,
Vėjai lekia linksmai per laukus,
jau praėjo tie metai pasenę
Su Naujaisiais sveikinu Jus.

Gyvenimas pasukęs laiko ratą
gerų Naujųjų Metų linki
Kilnių darbų, šviesių dienų verpetuos
Būkite laimingi.

Su Naujais - džiugesniais,
Su Naujais - prasmingesniais,
Su Naujais į priekį vedančiais,
Su Naujais mums daug ką žadančiais.
Su Naujais - tik gėrį sėjančiais,
Su Naujais, Naujais artėjančiais.

Gal per greit Jums rodos metai bėga,
Nors dar vakar linko žiedlapiai obels,
O rytoj išbraidę sidabrinį sniegą
Į duris Naujieji pasibels.

Su Naujaisiais - į laimę vedančiais,
Su Naujaisiais - tik džiaugsmą žadančiais,
Su Naujaisiais vien gėrį sėjančiais,
Su Naujais, su Naujais artėjančiais.

Šalta žiema už lango verkia
Ir snaigės šoka sniego sūkury.
Leiskit paseikint su Naujais metais
Ir laimės palimkėt gyvenimo kely.

Nykštukas degs tą paskutinę žvakę
Su ja išnyks ir skausmas, ir širdies gėla.
Te siaučia pūgos, neša pelenus į šalį,
O Jums palieka laimę, meilę ir svajas.

Seni metai kojas krato,
Ūkia ir vaitoja.
O visi Naujųjų metų
Laukia išsižioję.

Sutems...
Tik žvaigždės puoš dangaus žydrynę
Spindės vien snaigės - deimantų šviesa
O gal šią tylią ir žvaigždėtą naktį
Sustos prie tavo vartų laimės karieta.

Virš Gimtinės toks giedras dangus
Sidabrų pasipuošę berželiai ir kloniai
Linkiu Tau sutikt Naujus metus
Kaip brangiausią jaunystės svajonę.

Žirgais auksakarčiais Senieji nudūmė
Užpūstė jų pėdsakus sniegas gilus.
Skubėkim gyventi, skubekime džiaugtis,
Skubėkim sutikti Naujuosius metus.

Tegu praeis Senieji metai
Su savo rpesčių gyliu srautu
Ir tegul bus Naujieji metai
Pilni džiaugsmingų valandų.

Atsijungęs
vilmuteeData: Ketvirtadienis, 2009-12-10, 8:59 PM | Žinutė # 32
[ (US) ]

Grupė: Dalyviai
Lygis:
Miestas:Rojaus kampelis
Forumo senbūviai
Žinutės: 1022
Apdovanojimai: 21
Lytis: Moteris
Sukaupta jau

Dalyvio įvertinimas:
Įžiebkit kibirkštį vilties
Šventų Kalėdų tylią naktį,
Tegul Naujieji nešykštės
Džiugių akimirkų, geros sveikatos.
Iš vaikystės ateina Kalėdos.
Paplotėlis, šienelis, Mama.
Verpia tylą naktis atsisėdus,
Kursto krosny ugnelę žiema.
Tu, ateik mano angele baltas,
Iš sapnų, iš dangaus, iš žvaigždžių.
Kasdienybės pilkos nesugeltas,
Atsistok po vaikystės medžiu.
Aš sudėsiu žvaigždes tau po kojų.
Tik ateik iš Kalėdų nakties.
Iš vaikystės per dangų, per gojų
Įsisupęs į skliautą vilties.
(Z. Gaižauskaitė)
Atsijungęs
AtileData: Ketvirtadienis, 2009-12-17, 11:55 AM | Žinutė # 33
[ (LT) ]

Grupė: Dalyviai
Lygis:
Forumo mylimieji
Žinutės: 6166
Apdovanojimai: 41
Lytis: Moteris
Sukaupta jau

Dalyvio įvertinimas:
Forumo siela Už paaiškinimą, pagalbą Už nuoširdumą
Paprašysiu aš Kalėdoms
Pilno maišo dovanų
Gal dar balto balto sniego
Ir stebuklų didelių.

Parašysiu ilgą laišką
Slaptas noras skris tolyn
Tik viena svajonė vaikšto
Mano plakančioj širdy.

Aš tik noriu prisiglaust
Tavo šilumą pajaust
Dovana tai Tu
Būkim per Kalėdas kartu.

Atsijungęs
AtileData: Ketvirtadienis, 2009-12-17, 12:01 PM | Žinutė # 34
[ (LT) ]

Grupė: Dalyviai
Lygis:
Forumo mylimieji
Žinutės: 6166
Apdovanojimai: 41
Lytis: Moteris
Sukaupta jau

Dalyvio įvertinimas:
Forumo siela Už paaiškinimą, pagalbą Už nuoširdumą
Kūčios

Šią naktį gimė
Jėzus vaikelis.
Prie stalo meldžias
Mama, tėvelis.
Tėvelis laužo
Mums paplotėlį,
Mama dalina
Po gabalėlį.
Ačiū Tau, Jėzau,
Už dovanėlę.
Sotink ir laimink
Mūs šeimynėlę.

Kun. Stasys Yla

Atsijungęs
ValedyData: Penktadienis, 2009-12-18, 10:08 AM | Žinutė # 35
[ (LT) ]

Grupė: Admin padejėja
Lygis:
Miestas:Ten kur širdis
Forumo mylimieji
Žinutės: 9789
Apdovanojimai: 62
Lytis: Moteris
Sukaupta jau

Dalyvio įvertinimas:
Ateina Kalėdos į miestą į širdį,
Tai šventė balta, kuri viską girdi
Ir norus slapčiausius išpildo sėkmingai,
Ir jauną ir seną padaro laimingą.
O aš Tau norėčiau šiltai palinkėti,
Svajonę ir viltį gražiausią turėti,
Planai ir svajonės Tau širdį sušildys,
Nėra abejonių, tikrai išsipildys!


Laimėtojų garbės lenta
Pagalba naujokams ir ne tik čia
Forumo taisyklės ir ne tik čia


Paskutinį kartą redaguota Pabaisa - Penktadienis, 2009-12-18, 10:27 AM
Atsijungęs
ValedyData: Penktadienis, 2009-12-18, 10:10 AM | Žinutė # 36
[ (LT) ]

Grupė: Admin padejėja
Lygis:
Miestas:Ten kur širdis
Forumo mylimieji
Žinutės: 9789
Apdovanojimai: 62
Lytis: Moteris
Sukaupta jau

Dalyvio įvertinimas:
Svajonėms - sparnų,
Tikslams - aukščio,
Siekiams - ryžto ir atkaklumo,
Pradėjimams - kūrybiškumo ir visokeriopos sėkmės,
Šeimai - santarvės ir meilės,
Kolektyvui nuoširdumo, draugystės ir savitarpio supratimo,
O dar - asmeninės laimės, džiaugsmo,sveikatos.

Švenčių proga Jus sveikina XXX


Laimėtojų garbės lenta
Pagalba naujokams ir ne tik čia
Forumo taisyklės ir ne tik čia


Paskutinį kartą redaguota Pabaisa - Penktadienis, 2009-12-18, 10:11 AM
Atsijungęs
ValedyData: Penktadienis, 2009-12-18, 10:12 AM | Žinutė # 37
[ (LT) ]

Grupė: Admin padejėja
Lygis:
Miestas:Ten kur širdis
Forumo mylimieji
Žinutės: 9789
Apdovanojimai: 62
Lytis: Moteris
Sukaupta jau

Dalyvio įvertinimas:
Tyli šventė

Kokia tyli šventų Kalėdų šventė:
Užsnūdus žemė sniego pataluos.
Virš žemės skaisčios žvaigždės pasilenkę
Užgimusiam lopšinę uždainuos.

Blanki naktis, takai sniegu pabalę
Nuvinguriuoja, dingsta už kalvos.
Tik verias vartai į ramybės šalį,
Kurią tau Atpirkėjas dovanos.

Jeigu tik jam atversi savo širdį
Ir rūpesčius, ir gėlą, ir skausmus,
Tik vienas jis sielos dejonę girdi,
Kada užvaldo jausmas neramus.

Jo užgimimui skirk širdies kertelę,
Ten įsikurs ir gėris, ir daina.
Šventa tyla svajas į dangų kelia -
Ramybė nusileidžia amžina.
(Antanas Kancevičius)


Laimėtojų garbės lenta
Pagalba naujokams ir ne tik čia
Forumo taisyklės ir ne tik čia
Atsijungęs
ValedyData: Penktadienis, 2009-12-18, 10:13 AM | Žinutė # 38
[ (LT) ]

Grupė: Admin padejėja
Lygis:
Miestas:Ten kur širdis
Forumo mylimieji
Žinutės: 9789
Apdovanojimai: 62
Lytis: Moteris
Sukaupta jau

Dalyvio įvertinimas:
Per pirmą sniegą

Per pirmą purų išdrabstytą sniegą
Atbrenda duslūs, tolimi varpai.
Per pievą, kur beržai subridę miega,
Per seną sodą, snaudžiantį giliai.

Ilgai šlaituos skardena pasiklydę,
Lyg žaisdami jie slapstos po egle.
Blankia šviesa sugrįžta iš žvaigždynų
Ir gula pirmo sniego patale.

Ateikite su nerimu per gruodą
Prie prakartėlės simbolio gražaus,
Jis gėriui laimina, Jis gėrį duoda,
Varguos paguodą siunčia iš dangaus.

Ateikite per pirmą purų sniegą
Takais tyrų troškimų vedami,
Kur eglių šakos po pūkais užmiega,
Kur susieina džiaugsmas iš toli.

Kuriuo keliu tau eit, širdis parodys,
Išklyst varpų skambėjimas neleis.
Ir eik pas Jį maldaudamas malonės,
Ir eik pas Jį tik atgailos keliais.
(Antanas Kancevičius)


Laimėtojų garbės lenta
Pagalba naujokams ir ne tik čia
Forumo taisyklės ir ne tik čia
Atsijungęs
ValedyData: Penktadienis, 2009-12-18, 10:15 AM | Žinutė # 39
[ (LT) ]

Grupė: Admin padejėja
Lygis:
Miestas:Ten kur širdis
Forumo mylimieji
Žinutės: 9789
Apdovanojimai: 62
Lytis: Moteris
Sukaupta jau

Dalyvio įvertinimas:
... Tame laike, kur tempas greitesnis už laikrodžius,
tame laike, kur sniegą valo mašinos,
tame laike, kur vaikus migdo pasakos iš cd,
tame laike, kur mamos perka kūčiukus parduotuvėse,
tame laike, kur viskas banalu... banalu kalbėti apie meilę, banalu eiti pasivaikščioti, banalu gerti šampaną...
tame laike, kur žmonės rūsčiais veidais stovi eilėse prekybos centruose ir guodžiasi krize...
tame laike būna...vis dar būna....KALĖDOS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Gražių, šiltų švenčių !


Laimėtojų garbės lenta
Pagalba naujokams ir ne tik čia
Forumo taisyklės ir ne tik čia
Atsijungęs
ValedyData: Penktadienis, 2009-12-18, 10:16 AM | Žinutė # 40
[ (LT) ]

Grupė: Admin padejėja
Lygis:
Miestas:Ten kur širdis
Forumo mylimieji
Žinutės: 9789
Apdovanojimai: 62
Lytis: Moteris
Sukaupta jau

Dalyvio įvertinimas:
ŽIEMOS PASAKA

Įspėk, kas kvepia? Neįspėjai.
Lelijos? Liepos? Vėjai? Ne.
Taip kvepia princai ir kirpėjai,
Taip kvepia vakaras sapne.

Žiūrėki: linija pro stiklą
Praėjo posūkiu tyliu,
Rami šviesa pro švelnią miglą
Čiurlena pieno upeliu.

Žiūrėki: sninga, sninga, sninga.
Žiūrėki: baltas sodas minga.
Nugrimzdo žemė praeity.

Įspėk, kas eina? Neįspėjai:
Ateina princai ir kirpėjai,
Balti karaliai ir kepėjai,
Ir šlama medžiai apsnigti.
(Henrikas Radauskas)


Laimėtojų garbės lenta
Pagalba naujokams ir ne tik čia
Forumo taisyklės ir ne tik čia
Atsijungęs
ValedyData: Penktadienis, 2009-12-18, 10:18 AM | Žinutė # 41
[ (LT) ]

Grupė: Admin padejėja
Lygis:
Miestas:Ten kur širdis
Forumo mylimieji
Žinutės: 9789
Apdovanojimai: 62
Lytis: Moteris
Sukaupta jau

Dalyvio įvertinimas:
Kūrybiniu idėjų gausos, atradimų džiaugsmo,
Įgyvendinimo sėkmės, mielo darbo,
Gerų žmonių, ir kuo daugiau prasmingų akimirkų
Naujaisiais 2010 metais!


Laimėtojų garbės lenta
Pagalba naujokams ir ne tik čia
Forumo taisyklės ir ne tik čia
Atsijungęs
ValedyData: Penktadienis, 2009-12-18, 10:19 AM | Žinutė # 42
[ (LT) ]

Grupė: Admin padejėja
Lygis:
Miestas:Ten kur širdis
Forumo mylimieji
Žinutės: 9789
Apdovanojimai: 62
Lytis: Moteris
Sukaupta jau

Dalyvio įvertinimas:
Ar atmenat spalvų spindėjimą Kalėdinėj eglutėj?
Ir kaspinų vaivorykštes ant dovanų dėžučių?
Kalėdų pasakas su gyvulėliais,
Prabilusiais žmogaus balsu…
Uždekit eglutės užgesusią žvakę
Ir viltį, ir džiaugsmą į maldą sudėtą,
Kad vėl nuostabioji vaikystės plaštakė
Kalėdų varpais ir giesmėm suplazdėtų...


Laimėtojų garbės lenta
Pagalba naujokams ir ne tik čia
Forumo taisyklės ir ne tik čia
Atsijungęs
ValedyData: Penktadienis, 2009-12-18, 10:20 AM | Žinutė # 43
[ (LT) ]

Grupė: Admin padejėja
Lygis:
Miestas:Ten kur širdis
Forumo mylimieji
Žinutės: 9789
Apdovanojimai: 62
Lytis: Moteris
Sukaupta jau

Dalyvio įvertinimas:
Baltas Kalėdų Angelas

Baltas Kalėdų angelas
Daugel darbų nudirba:
Žadina, budina žmogų,
Kol jo širdis suvirpa.

Savo sparnais nušluosto
Mūsų kasdienį stalą
Ir ašarėlę nuo skruosto
Vargano, mažo žmogelio.

Savo rankom nuplauna
Purvą nuo mūsų kojų.
Tyras Kalėdų angelas
Savo skaistumą aukoja.


Laimėtojų garbės lenta
Pagalba naujokams ir ne tik čia
Forumo taisyklės ir ne tik čia
Atsijungęs
ValedyData: Penktadienis, 2009-12-18, 10:21 AM | Žinutė # 44
[ (LT) ]

Grupė: Admin padejėja
Lygis:
Miestas:Ten kur širdis
Forumo mylimieji
Žinutės: 9789
Apdovanojimai: 62
Lytis: Moteris
Sukaupta jau

Dalyvio įvertinimas:
Vėl Naujieji - nauja proga bendram darbui, santykiui ir atsakomybei!
Susikaupimo, harmonijos, įkvėpimo ir pasitikėjimo kiekvienam, atsidūrusias ant naujo Naujų Metų slenksčio.
Tad dirbkime atvira širdimi, nusteikę nuolat ieškoti bei maitinti savo dvasią naujo laiko išbandymams, o sielą - gražiais gamtos ir kolektyvinio darbo vaisiais.


Laimėtojų garbės lenta
Pagalba naujokams ir ne tik čia
Forumo taisyklės ir ne tik čia
Atsijungęs
ValedyData: Penktadienis, 2009-12-18, 10:22 AM | Žinutė # 45
[ (LT) ]

Grupė: Admin padejėja
Lygis:
Miestas:Ten kur širdis
Forumo mylimieji
Žinutės: 9789
Apdovanojimai: 62
Lytis: Moteris
Sukaupta jau

Dalyvio įvertinimas:
Kai mėnuo patekėjo - mažytė gimei Tu.
Likimas pažadėjo daug meilės, dovanų.
Mamytė dovanojo dalelę iš širdies
Ir gilų rūpestėlį mažyte dėl Tavęs.
Linkiu aš Tau užaugti tauria, širdim gera,
Keliauti ir gyventi kur liūdesio nėra.


Laimėtojų garbės lenta
Pagalba naujokams ir ne tik čia
Forumo taisyklės ir ne tik čia
Atsijungęs
Search:Kartą užsukęs negali sustoti© 2024