Penktadienis, 2023-12-01, 9:04 AM
Welcome Svečias
Pagrindinis | Registracija | Prisijungti
''Kartą užsukęs, negali sustot...''

Forum moderator: Vai2ske  
Forumas » ŠVIETIMO ĮSTAIGOS » Socialiniai klausimai » Socialinė pašalpa (Atmintinė piniginei socialinei paramai gauti)
Socialinė pašalpa
Vai2skeData: Penktadienis, 2010-04-16, 10:22 PM | Žinutė # 1
[ (LT) ]

Grupė: Super Moderatorius
Lygis:
Miestas:Pnvz
Forumo mylimieji
Žinutės: 7050
Apdovanojimai: 36
Lytis: Moteris
Sukaupta jau

Dalyvio įvertinimas:
Už super moderavimą
...........................Kam skiriama socialinė pašalpa?

Šeimai (vienam gyvenančiam asmeniui), kai turimo turto vertė neviršija turto vertės normatyvo, o vidutinės 3 praėjusių iki kreipimosi dėl pašalpos skyrimo mėnesių šeimos (vieno gyvenančio asmens) pajamos yra mažesnės už VRP* ir kai šeimos nariai yra:

1. dirbantys vyresni kaip 18 metų šeimos nariai (vienas gyvenantis asmuo) dirba ir per 3 mėnesių laikotarpį, už kurį pajamas reikia apskaičiuoti, dirbo ne mažiau kaip du trečdalius darbo laiko trukmės, nustatytos Darbo kodekso 144 straipsnio 1 dalyje arba 145 straipsnyje, arba dirba ne visą darbo laiką Darbo kodekso 146 straipsnio 1 dalies 2-6 punktuose nustatytais atvejais, o jiems apskaičiuojama darbo užmokesčio ne mažiau už minimalią mėnesinę algą arba minimalų valandinį atlygį proporcingai dirbtam laikui arba atliktam darbui;

2. vyresni kaip 18 metų šeimos nariai (vienas gyvenantis asmuo) nedirba dėl vienos iš šių priežasčių:
• mokosi mokymo įstaigų dieniniuose skyriuose, kol jiems sukaks 24 metai;
• yra įstatymo nustatyto senatvės pensijos amžiaus;
• yra bedarbiai (bedarbis), gaunantys bedarbio pašalpą, mokymosi laikotarpiu – mokymosi pašalpą;
• yra asmenys (asmuo), ne mažiau kaip 6 mėnesius užsiregistravę valstybinėje teritorinėje darbo biržoje;
• yra asmenys (asmuo), kuriems iki senatvės pensijos amžiaus yra likę ne daugiau kaip 5 metai, užsiregistravę valstybinėje teritorinėje darbo biržoje;
• vienas iš šeimos narių slaugo savo vaiką (globotinį ar rūpintinį), tėvą, motiną, sutuoktinį, seserį, brolį, senelius, kuriems nuolatinės slaugos būtinumas nustatytas teisės aktų nustatyta tvarka;
• ne trumpiau kaip vieną mėnesį gydosi sveikatos priežiūros įstaigos stacionare;
• moteris yra nėščia ir iki gimdymo yra likę ne daugiau kaip 70 kalendorinių dienų;

3. vaikai nuo 16 iki 18 metų:
dirba (netaikant jiems darbo trukmės bei darbo užmokesčio dydžio reikalavimų);mokosi bendrojo lavinimo, aukštesniųjų ir aukštųjų mokyklų dieniniuose skyriuose, kol jiems sukaks 24 metai, bei laikotarpiu nuo dieninių bendrojo lavinimo mokyklų baigimo iki tų pačių metų rugsėjo 1 d.; yra neįgalūs (iki 2005-07-01 - vaikai invalidai); yra įsiregistravę valstybinėje teritorinėje darbo biržoje; yra nėščios moterys.

4. motina arba tėvas (globėja ar rūpintoja arba globėjas ar rūpintojas) auginantis namuose:
• vaiką iki 3 metų, nelankantį ikimokyklinės vaikų ugdymo įstaigos;
• bent vieną nelankantį ikimokyklinės ugdymo įstaigos arba mokyklos vaiką iki 8 metų, kai šeima turi 3 ir daugiau vaikų iki 14 metų ir kai vaikai yra tinkamai prižiūrimi;
• ikimokyklinio amžiaus vaiką, bet ne vyresnį kaip 8 metų, nelankantį ikimokyklinės ugdymo įstaigos pagal gydytojų rekomendaciją arba dėl to, kad gyvenamojoje vietovėje nėra ikimokyklinės ugdymo įstaigos ar vietų joje;

5. nutraukę santuoką ar gyvenantys skyrium sutuoktiniai, kurie vieni augina vaikus iki 18 metų, šeimoms socialinė pašalpa skiriama, jeigu šie asmenys yra sudarę teismo patvirtintą vaiko (vaikų) išlaikymo sutartį arba jei vaiko (vaikų) išlaikymą yra priteisęs teismas.

6. nesusituokusių asmenų, kurie vieni augina vaikus iki 18 metų, socialinė pašalpa skiriama:
• jeigu jų vaikui (vaikams) yra pripažinta arba nustatyta tėvystė ir teismas yra priteisęs išlaikymą vaikui (vaikams);
• jeigu įstatymų nustatyta tvarka nėra galimybės nustatyti vaiko tėvo (motinos) tapatybės arba teismas negali tėvui (motinai) priteisti vaiko išlaikymo (socialinė pašalpa skiriama tik vaikui);
• tėvystės nustatymo ir (ar) išlaikymo priteisimo bylos nagrinėjimo teisme laikotarpiu.

Reikia pateikti šiuos dokumentus:

• prašymą (rašomas skyriuje)
vieną kartą per metus arba pasikeitus situacijai:
• pažymą iš mokymo įstaigų, patvirtinančias, kad vyresni nei 16 metų vaikai mokosi;
• pažymas iš policijos, patvirtinančios, kad asmeniui paskelbta paieška (neišsituokusiems asmenims, kurie nežino sutuoktinio buvimo vietos);

kiekvieną kartą kreipiantis dėl pašalpos skyrimo:
• suaugusių šeimos narių asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus;
• neįgaliųjų (iki 2005 07 01 - invalidų), pensininkų pažymėjimus;
• pažymas apie pajamas (visų gaunančių pajamas šeimos narių už 3 praėjusius iki kreipimosi mėnesius arba kreipimosi mėnesio);
• pažymas iš valstybinės teritorinės darbo biržos;
• antstolių kontoros pažymas arba teismo patvirtintas nutartis dėl gaunamų alimentų;
• pažymas apie tėvų pajamas (asmenims, nesukūrusiems šeimos ir besimokantiems dieninio skyriaus studentams iki 24 m.);
• pažymas iš mokymo įstaigų apie gaunamą (negaunamą) stipendiją;
• pažymą iš apylinkės gydytojo, kad vaikas nelanko ikimokyklinės ugdymo įstaigos;
• pažymas apie pinigines lėšas, turimas Lietuvos Respublikos ir užsienio bankuose bei kitose kredito įstaigose ir ne bankuose bei ne kitose kredito įstaigose;
• pažymas/sutartis apie gautas (negrąžintas) paskolas;
• pažymas/sutartis apie kitiems asmenims paskolintas (negrąžintas) pinigines lėšas;
• pažymas apie išmokėtą autorinį atlyginimą;

pirmą kartą kreipiantis dėl pašalpos skyrimo:
• ištuokos, mirties liudijimus;
• teismo nutartis dėl tėvystės nustatymo ir išlaidų vaiko išlaikymui priteisimo;

Kitos socialinės pašalpos skyrimo sąlygos:

• visi dokumentai turi būti pateikiami valstybine kalba arba pateikiami notariškai patvirtinti dokumentų vertimai;
• pašalpa skiriama 3 mėnesiams nuo mėnesio, kurį šeima (vienas gyvenantis asmuo) pateikė prašymą - paraišką, pirmos dienos;
• tuo atveju, kai kreipimosi dėl socialinės pašalpos mėnesį bent vieno šeimos nario (vieno gyvenančio asmens) pajamų šaltinis, palyginti su praėjusiais 3 mėnesiais, pasikeitė, nustatant vidutines šeimos (vieno gyvenančio asmens) pajamas imamos visų šeimos narių (vieno gyvenančio asmens) kreipimosi mėnesį gautos pajamos.

*VRP- valstybės remiamos pajamos (šiuo metu – 350 Lt/mėn.)


Pagalba naujokams ir ne tik čia
Forumo taisyklės ir ne tik čia
Atsijungęs
Vai2skeData: Penktadienis, 2010-04-16, 10:28 PM | Žinutė # 2
[ (LT) ]

Grupė: Super Moderatorius
Lygis:
Miestas:Pnvz
Forumo mylimieji
Žinutės: 7050
Apdovanojimai: 36
Lytis: Moteris
Sukaupta jau

Dalyvio įvertinimas:
Už super moderavimą
Socialinės pašalpos dydžio apskaičiavimas

((šeimos narių skaičius x VRP šeimai / asmeniui) – šeimos vidutinės pajamos) x 0,9 = socialinės pašalpos dydis per mėn.

*
jei vienas gyvenantis asmuo neturi jokių pajamų, socialinė pašalpa jam apskaičiuojama :
(1 žm. x 350 Lt – 0 Lt)x 0,9 = 315 Lt per mėn.
*
jei šeimą sudaro 5 šeimos nariai, t.y. du suaugę ir trys vaikai (2, 6 ir 12 metų), vidutinės šeimos pajamos per mėnesį – 957 Lt (darbo užmokestis – 710 Lt, išmoka vaikui iki 3 metų - 143 Lt, kitiems 2 vaikams po 52 Lt). Atsižvelgiant į tai, kad, apskaičiuojant socialinės pašalpos dydį, išmokos vaikams nėra įskaitomos į šeimos pajamas, socialinė pašalpa šiai šeimai apskaičiuojama:
((5 žm. x 350 Lt) – 710 Lt)x0,9 = 936 Lt per mėn.


Pagalba naujokams ir ne tik čia
Forumo taisyklės ir ne tik čia
Atsijungęs
RomeniukasData: Penktadienis, 2010-04-16, 10:30 PM | Žinutė # 3
[ (LT) ]

Grupė: Super Moderatorius
Lygis:
Miestas:panevezys
Forumo mylimieji
Žinutės: 19290
Apdovanojimai: 23
Lytis: Moteris
Sukaupta jau

Dalyvio įvertinimas:
Už super moderavimą
Šaunuolė vaidabas _liuks_ _liuks_ informacija aiški ir naudinga manau daug kam miela miela

Pagalba naujokams ir ne tik čia

Atsijungęs
Vai2skeData: Penktadienis, 2010-04-16, 10:32 PM | Žinutė # 4
[ (LT) ]

Grupė: Super Moderatorius
Lygis:
Miestas:Pnvz
Forumo mylimieji
Žinutės: 7050
Apdovanojimai: 36
Lytis: Moteris
Sukaupta jau

Dalyvio įvertinimas:
Už super moderavimą
na toliau kas neaisku bus, ar iskils kokiu klausimeliu, galesime cia padiskutuoti..

Pagalba naujokams ir ne tik čia
Forumo taisyklės ir ne tik čia
Atsijungęs
RomeniukasData: Penktadienis, 2010-04-16, 11:04 PM | Žinutė # 5
[ (LT) ]

Grupė: Super Moderatorius
Lygis:
Miestas:panevezys
Forumo mylimieji
Žinutės: 19290
Apdovanojimai: 23
Lytis: Moteris
Sukaupta jau

Dalyvio įvertinimas:
Už super moderavimą
Quote (vaidabas)
na toliau kas neaisku bus, ar iskils kokiu klausimeliu, galesime cia padiskutuoti..

Žinoma _liuks_ manau bus apie ką padiskutuoti tikrai 10


Pagalba naujokams ir ne tik čia

Atsijungęs
iditData: Šeštadienis, 2010-04-17, 11:01 AM | Žinutė # 6
[ (LT) ]

Grupė: Dalyviai
Lygis:
Miestas:klaipeda,kiskenai
Forumo mylimieji
Žinutės: 7417
Apdovanojimai: 7
Lytis: Moteris
Sukaupta jau

Dalyvio įvertinimas:
Quote (vaidabas)
turimo turto vertė neviršija nustatyto turto vertės normatyvo, kuris nustatomas atsižvelgiant į būsto, žemės sklypo normatyvus ir kainas bei kilnojamojo turto, piniginių lėšų, vertybinių popierių ir pajų normatyvą;

kaip vis tai apskaiciuojama?jei mes turim nama ir 6 masinas<visos apie 2007m>kaip jie apskaiciuos ju verte?musu dabartines pajamos visos seimos 400lt.ir mokama paskola.kas butu jei nerodytume visu masinu dokumentu?
Atsijungęs
editaspuliukeData: Šeštadienis, 2010-04-17, 3:19 PM | Žinutė # 7
[ (LT) ]

Grupė: Dalyviai
Lygis:
Miestas:Panevezys
Aktyvus dalyvis
Žinutės: 549
Apdovanojimai: 5
Lytis: Moteris
Sukaupta jau

Dalyvio įvertinimas:
Quote (vaidabas)
5. nutraukę santuoką ar gyvenantys skyrium sutuoktiniai, kurie vieni augina vaikus iki 18 metų, šeimoms socialinė pašalpa skiriama, jeigu šie asmenys yra sudarę teismo patvirtintą vaiko (vaikų) išlaikymo sutartį arba jei vaiko (vaikų) išlaikymą yra priteisęs teismas.

va sitas variantas man tinka bet ydomumas tas kad kazkada as ta pasalpa gavau ir tik kai pradejau leist vaika i darzely man ja nueme galvoju galvoju motyvacija toke jei turit pinigu vest vaika i darzely reiskes turit galimybe dirbti,po visos sios istorijos praejo jau apie 2 metus db as stoviu darbo birzoje jau 2 menesiai vaikas irgi lanko darzely tai reiskes kad negaliu i ta soceline pasalpa pretenduot ? ar kaip gal yra kas nusimano apie tai? galvoju


Atsijungęs
Vai2skeData: Šeštadienis, 2010-04-17, 9:26 PM | Žinutė # 8
[ (LT) ]

Grupė: Super Moderatorius
Lygis:
Miestas:Pnvz
Forumo mylimieji
Žinutės: 7050
Apdovanojimai: 36
Lytis: Moteris
Sukaupta jau

Dalyvio įvertinimas:
Už super moderavimą
Quote (idit)
kaip vis tai apskaiciuojama?jei mes turim nama ir 6 masinaskaip jie apskaiciuos ju verte?musu dabartines pajamos visos seimos 400lt.ir mokama paskola.kas butu jei nerodytume visu masinu dokumentu?

na nama , kad turit, ne kliutis, o va su automobiliais jau kebliau, mes turejom 3, tai patare viena isregistruot, kad ir senas buvo, bet 3 tipo per daug, o kai pildai dok, ten jie viska istraukia is registru, ir turi pats parasyt kiek vertini auto, bet turi buti real rinkos kaina, nes jos mato


Pagalba naujokams ir ne tik čia
Forumo taisyklės ir ne tik čia
Atsijungęs
Vai2skeData: Šeštadienis, 2010-04-17, 9:29 PM | Žinutė # 9
[ (LT) ]

Grupė: Super Moderatorius
Lygis:
Miestas:Pnvz
Forumo mylimieji
Žinutės: 7050
Apdovanojimai: 36
Lytis: Moteris
Sukaupta jau

Dalyvio įvertinimas:
Už super moderavimą
Quote (editaspuliuke)
va sitas variantas man tinka bet ydomumas tas kad kazkada as ta pasalpa gavau ir tik kai pradejau leist vaika i darzely man ja nueme galvoju galvoju motyvacija toke jei turit pinigu vest vaika i darzely reiskes turit galimybe dirbti,po visos sios istorijos praejo jau apie 2 metus db as stoviu darbo birzoje jau 2 menesiai vaikas irgi lanko darzely tai reiskes kad negaliu i ta soceline pasalpa pretenduot ? ar kaip gal yra kas nusimano apie tai? galvoju

cia yra kaip ir taisykle, jei kazkuris is tevu bedarbis, vaika turi priziureti patys, nevesti i darzeli, o soc gautum, jei jo nevestum darzelin, ir birzoje jau butum isstovejusi 6men, nebent is birzos pasalpa gauni


Pagalba naujokams ir ne tik čia
Forumo taisyklės ir ne tik čia
Atsijungęs
RomeniukasData: Šeštadienis, 2010-04-17, 10:07 PM | Žinutė # 10
[ (LT) ]

Grupė: Super Moderatorius
Lygis:
Miestas:panevezys
Forumo mylimieji
Žinutės: 19290
Apdovanojimai: 23
Lytis: Moteris
Sukaupta jau

Dalyvio įvertinimas:
Už super moderavimą
Quote (vaidabas)
cia yra kaip ir taisykle, jei kazkuris is tevu bedarbis, vaika turi priziureti patys, nevesti i darzeli, o soc gautum, jei jo nevestum darzelin, ir birzoje jau butum isstovejusi 6men, nebent is birzos pasalpa gauni

Aš stoviu darbo biržoje ir vaikus leidžiu į darželi ir jokių dėl to problemų nėra,gausiu ir socialinę pašalpą ir nemokamą maitinimą vaikams darželyje. ir biržoje dar nesu išstovėjusi 6 mėnesius,o pašalpą gausiu. Taip kad kas liečia darželį tai jokio skirtumo pašalpa vistiek priklauso kad ir leidi vaiką į darželį būdama bedarbė. mano draugė dirba jos vyras tai pat,tik nežinau ar oficialiai,tai ji tai pat gauna socialinę pašalpą ir nemokamą maitinimą darželyje.

Yra taip,jai gauni socialinę pašalpą tai automatiškai priklauso ir nemokamas maitinimas.


Pagalba naujokams ir ne tik čia

Atsijungęs
RomeniukasData: Šeštadienis, 2010-04-17, 10:10 PM | Žinutė # 11
[ (LT) ]

Grupė: Super Moderatorius
Lygis:
Miestas:panevezys
Forumo mylimieji
Žinutės: 19290
Apdovanojimai: 23
Lytis: Moteris
Sukaupta jau

Dalyvio įvertinimas:
Už super moderavimą
Quote (vaidabas)
na nama , kad turit, ne kliutis, o va su automobiliais jau kebliau, mes turejom 3, tai patare viena isregistruot, kad ir senas buvo, bet 3 tipo per daug, o kai pildai dok, ten jie viska istraukia is registru, ir turi pats parasyt kiek vertini auto, bet turi buti real rinkos kaina, nes jos mato

Prie mūsų tai pat prisikabino jog turime mašiną bet gerai,kad mes ją pardavėme ir išregistravome,jie viską mato,o kita mašina dar neužrašyta ant mūsų,tai aš išsigandau galvoju nejaugi dėl tokios pigios mašinos negausiu pašalpos,priskaitys kaip turtas,ot tai turtas juokas


Pagalba naujokams ir ne tik čia

Atsijungęs
RomeniukasData: Šeštadienis, 2010-04-17, 10:15 PM | Žinutė # 12
[ (LT) ]

Grupė: Super Moderatorius
Lygis:
Miestas:panevezys
Forumo mylimieji
Žinutės: 19290
Apdovanojimai: 23
Lytis: Moteris
Sukaupta jau

Dalyvio įvertinimas:
Už super moderavimą
Štai ką dar sužinojau,jo galima gauti vienkartine ismoka vaistams jei pajamos nevirsija 525lt.bet reikia tureti visus cekius kur kiek lt isleista.
Vienai mamytei kompensavo vaikui pirktus akinukus. _liuks_


Pagalba naujokams ir ne tik čia

Atsijungęs
Vai2skeData: Šeštadienis, 2010-04-17, 10:15 PM | Žinutė # 13
[ (LT) ]

Grupė: Super Moderatorius
Lygis:
Miestas:Pnvz
Forumo mylimieji
Žinutės: 7050
Apdovanojimai: 36
Lytis: Moteris
Sukaupta jau

Dalyvio įvertinimas:
Už super moderavimą
Quote (Dove@Deive)
Yra taip,jai gauni socialinę pašalpą tai automatiškai priklauso ir nemokamas maitinimas.

Dove, yra suvarzymai, esant vaiko prieziuros atostogose berods, vesdamas i darzeli, pasalpa prarandi


Pagalba naujokams ir ne tik čia
Forumo taisyklės ir ne tik čia
Atsijungęs
Vai2skeData: Šeštadienis, 2010-04-17, 10:17 PM | Žinutė # 14
[ (LT) ]

Grupė: Super Moderatorius
Lygis:
Miestas:Pnvz
Forumo mylimieji
Žinutės: 7050
Apdovanojimai: 36
Lytis: Moteris
Sukaupta jau

Dalyvio įvertinimas:
Už super moderavimą
Quote (Dove@Deive)
Štai ką dar sužinojau,jo galima gauti vienkartine ismoka vaistams jei pajamos nevirsija 525lt.bet reikia tureti visus cekius kur kiek lt isleista.

kiek zinau, vienetams ja skiria, darem vaikams ploksteles, akinius pirkau, cekius turejau,tai sake vos uztenka pinigu soc pasalpom, vienkartines skiria tik kritiniais atvejais


Pagalba naujokams ir ne tik čia
Forumo taisyklės ir ne tik čia
Atsijungęs
Vai2skeData: Šeštadienis, 2010-04-17, 10:17 PM | Žinutė # 15
[ (LT) ]

Grupė: Super Moderatorius
Lygis:
Miestas:Pnvz
Forumo mylimieji
Žinutės: 7050
Apdovanojimai: 36
Lytis: Moteris
Sukaupta jau

Dalyvio įvertinimas:
Už super moderavimą
va gaunant pasalpa, nemokamai galima pasidaryti pasa, asmens tapatybes kortele

Pagalba naujokams ir ne tik čia
Forumo taisyklės ir ne tik čia
Atsijungęs
Forumas » ŠVIETIMO ĮSTAIGOS » Socialiniai klausimai » Socialinė pašalpa (Atmintinė piniginei socialinei paramai gauti)
Search:Kartą užsukęs negali sustoti© 2023